Rouw na verlies door zelfdoding

 

Zelfdoding is vaak geen keuze voor de dood, maar het volbrengen van het laatste waartoe je nog in staat bent – Manu Keirse

Hoe ga je om met verlies als iemand overlijdt door zelfdoding? Voor veel mensen die dit overkomt, is het rouwproces eenzaam. Met anderen erover praten gebeurt vaak weinig of niet. En buitenstaanders vinden het meestal ook moeilijk. 

Complexe rouw

Verlies door zelfdoding is anders dan andere sterfgevallen. Je hebt namelijk niet alleen het verlies van een dierbare te verwerken, die persoon is ook de veroorzaker van de situatie. Je kunt dan veel verschillende emoties ervaren, zoals verdriet, boosheid, machteloosheid, woede, angst, neerslachtigheid, schuld en schaamte. Het onder ogen zien van de werkelijkheid, de eerste fase in het rouwproces, is bij verlies door zelfdoding dan ook extra moeilijk. Het kan lang duren voordat dit besef echt landt. Vaak zoek je naar verklaringen die je helpen om de zelfdoding te begrijpen. Ook kunnen nabestaanden zich schuldig voelen, of schamen. Ze ervaren in veel gevallen minder steun van hun omgeving.

De wijze van sterven mag nooit het totaalbeeld van het leven worden – Manu Keirse

Veel mensen hebben een uitgesproken mening over zelfdoding. Dat is begrijpelijk, omdat het mensen diep raakt. Maar hoe je er ook tegenaan kijkt, het is heel belangrijk om oprechte aandacht te hebben voor de emoties van de nabestaanden. 

Kinderen en jongeren

Ook kinderen vanaf 10 jaar en jongeren kunnen bij mij terecht voor rouwbegeleiding na een zelfdoding. Zij gaan vaak ook in grote eenzaamheid verder in het leven. Er wordt boven hun hoofd gesproken, maar krijgen toch veel mee. Loyaliteit naar anderen is groot waardoor ze hun eigen emoties soms wegdrukken. Toch heeft hun leven een andere kleur gekregen dan dat van hun vriendjes. 

 

Praktijk de Kustlijn - Rouw na verlies door zelfdoding

Bij rouw na een zelfdoding stel ik op een zorgvuldige manier de vragen die een ander misschien niet durft te stellen. Toch zijn ze essentieel voor het doorlopen van het rouwproces en het doorbreken van eenzaamheid die veel nabestaanden ervaren. Delen geeft licht en lucht om weer verder te kunnen. Het geeft soms zelfs een beetje troost, of hoop.

 

Heb je vragen hierover, neem gerust contact met me op.