Privacy

Ik vind het fijn dat je geïnteresseerd bent in mijn praktijk. Ik ben me ervan bewust dat je hiermee vertrouwen in mij stelt. Ik zie het daarom als mijn verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Daarom heb ik dit document opgesteld. Het nauwgezet volgen van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/privacy wetgeving) is voor mij vanzelfsprekend.

In dit document maak ik kenbaar welke gegevens verzameld worden om jou op een goede verantwoorde wijze een dienst te kunnen leveren. Dit document registreert in het bijzonder de verwerkingsactiviteiten rondom persoonsgegevens in het kader van de praktijkvoering ten behoeve van coaching en begeleiding van cliënten.

Praktijk De Kustlijn, gevestigd in Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van Praktijk De Kustlijn
Bezoekadres: In Leeuwarden, aan huis of op een door de cliënt gekozen locatie.

www.praktijkdekustlijn.nl
info@praktijkdekustlijn.nl

Postadres:
Postbus 618
8901 BK Leeuwarden

Persoonsgegevens die de praktijk verwerkt
Praktijk De Kustlijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar dienst en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de praktijk verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door de informatie die je invult via het contactformulier

In navolging van de privacy wetgeving heeft Praktijk De Kustlijn een beveiligingscertificaat voor de website geïnstalleerd. Het certificaat zorgt voor een versleutelde verbinding tussen jou en de server. Dit is van belang voor o.a. het contactformulier in de website, waarmee persoonsgegevens verzameld zullen worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de praktijk verwerkt
Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar mogen zonder toestemming van ouders of voogd geen persoonlijke gegevens aan mij beschikbaar stellen. Ik vraag ouders/ verzorgers toestemming om de persoonlijke gegevens van hun kinderen te verzamelen en verstrek deze gegevens net als bij volwassenen niet aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de praktijk persoonsgegevens verwerkt
Praktijk De Kustlijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van jouw betaling

‚ÄčGeautomatiseerde besluitvorming
Praktijk De Kustlijn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk De Kustlijn) daar tussen zit.

Dossier
In jouw dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om jou goede zorg te bieden. Er hoort zorgvuldig omgegaan te worden met privé informatie. Daarom worden je gegevens en korte rapportages digitaal verwerkt in een veilige online omgeving. Ook kan er beveiligde uitwisseling van berichten plaatsvinden tussen jou en de praktijk. Hiermee wordt voorkomen dat berichten, die alleen voor jou zijn bedoeld, in de verkeerde handen vallen. Wanneer het coachtraject is afgerond sluit ik het dossier af. 

Duur van de opslag
Praktijk De Kustlijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra de noodzaak van het bewaren niet (meer) aanwezig is zal ik je persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. Rapportage van de sessies worden 5 jaar na de laatste sessie vernietigd. Facturen worden 7 jaar bewaard vanwege controle van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk De Kustlijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Praktijk De Kustlijn gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Praktijk De Kustlijn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden voor analytische doeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Recht op informatie, je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kan op elk moment de bij mij opgeslagen informatie over je persoonlijke gegevens opvragen, zodat je je gegevens kunt inzien, aan laten passen of kunt laten verwijderen. Neem hiervoor contact met mij op.

Vragen, opmerkingen, klachten
Praktijk de Kustlijn neemt de bescherming van je gegevens serieus. Als je ook maar enige vraag hebt of informatie wenst over de gegevensbescherming of verwerking van je persoonlijke gegevens, kan je per email contact opnemen via: info@praktijkdekustlijn.nl. Ook in geval je een verzoek hebt omtrent informatie, of opmerkingen of klachten hebt. Komen we er samen niet uit dan kun je dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt contact met hen opnemen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl