Algemene voorwaarden

Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies, die zowel mondeling, online of schriftelijk zijn aangegaan tussen de coach (Merijn Galema) en de cliënt. 

Aanmelding en intake
Via mail of een telefoongesprek kan een aanmelding plaatsvinden. Er volgt dan een vrijblijvend gesprek van maximaal een uur. Tijdens dit gesprek staat je hulpvraag centraal. Er wordt samen gekeken naar welke doelen uit deze vraag voortkomen en waar we mee aan de slag kunnen gaan. Verder wordt uitleg gegeven over het te verwachten traject. Wanneer na deze kennismaking een nieuwe afspraak wordt gemaakt, start het begeleidingstraject.

Sessies
Een sessie duurt 60 minuten en de begeleiding heeft betrekking op de door jouw aangedragen hulpvraag. Aan het einde van een sessie wordt geëvalueerd. De doelen die eerder zijn opgesteld, kunnen naar aanleiding hiervan worden bijgesteld. Een traject duurt zo kort als het kan, en zo lang als dat het nodig heeft. 

Dossier
Ten gunste van de sessies worden aantekeningen in je dossier (digitaal) bijgehouden. Ook andere relevante documenten worden hier bewaard die van belang zijn voor het goed doorlopen van jouw traject. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met derden. Je hebt recht op inzage in je dossier. Rapportage van de sessies worden 5 jaar na de sessie vernietigd. Facturen worden 7 jaar bewaard vanwege controles van de belastingdienst.

Geheimhoudingsplicht
Jouw gegevens worden alleen met jouw uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (een andere therapeut, bedrijfsarts of huisarts) overhandigd of medegedeeld.

Rapportage
Als een huisarts, een andere therapeut of jijzelf een schriftelijke rapportage wenst van het begeleidingstraject, dan is dat mogelijk tegen het afgesproken sessietarief.

Kosten
Voordat een begeleidingstraject start wordt een bedrag per sessie afgesproken. Dit reken je na de sessie, bij het ontvangst van een betalingsverzoek, af. Per mail ontvang je een factuur, voor je eigen administratie.

Vergoedingen
Coaching valt niet onder de zorgverzekering en wordt daarom niet vergoed. Bekijk onderstaande opties om te kijken of je toch op een of andere manier in aanmerking kunt komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Via je werkgever
Coaching kan bijdragen aan een gezondere energiebalans, zowel privé als op je werk. Veel werkgevers hebben budget beschikbaar voor preventie, re-integratie en/of persoonlijke ontwikkeling. Overleg eens bij je werkgever, of dit voor jou ook geldt.

Via de arbo-dienst van je werk
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld ter voorkoming van burn-out en/of langdurig ziekteverzuim. Informeer bij je bedrijfsarts wat de mogelijkheden zijn op dit gebied. 

Belastingaftrek voor ondernemers
Kosten voor de sessies voor zelfstandig ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wil je advies over hoe je dit het beste kunt doen? Neem dan contact op met jouw accountant, boekhouder of belastingadviseur. 

Afspraken
Indien je verhinderd bent, dien je een afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Bij afmelding korter dan 24 uur of niet verschijnen op de afspraak wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Dit in verband met de gereserveerde tijd, huur van de behandelruimte en de eventueel gemaakte voorbereidingen.